Vítáme Vás na stránkách amatérské tenisové soutěže BUĎ-FIT. Soutěž se hraje jako neoficiální přebor družstev okresu Praha – východ od roku 1978.Prvním řídícím soutěže byl pan Jaroslav Šváb z Úval, který se staral o prvních devět ročníků. Po něm převzal řízení soutěže ing. Jan Václavík z Čelákovic, který ji řídí dodnes.

Účastníky soutěže jsou tenisové oddíly, případně zájmové organizace, které mají sídlo v okrese Praha – východ.  Účast družstev z okolních okresů je možná jenom se svolením řídícího orgánu soutěže.

Startovat mohou členové oddílů, případně zájmových organizací, kteří mají v roce konání minimálně 19 let a kteří nejsou vedeni  na soupisce žádného závodního družstva, nefigurují na krajských žebříčcích dospělých a nezúčastnili se okresních a oblastních soutěží jednotlivců v předchozím roce. Dodatečné vyškrtnutí ze soupisky závodního družstva se uznává jen v případě, že hráč nebo hráčka nesehráli předtím žádné soutěžní utkání. Účast a počet žen v družstvu není povinná a záleží na samotném družstvu! Bývalí hráči krajského přeboru I. třídy a  vyšších soutěží musí být starší 45 let. Dále musí být na soupisce minimálně 4 hráči. 

Předpokládaná doba soutěže je květen, červen a případně i září probíhajícího roku. Chybějící výsledky dřívějších ročníků budou na internet doplňovány postupně.

 
 
  TOPlist